Nhà máy xử lý khí Nam Côn Sơn

Cử tưởng nhà máy xử lý khí đốt sẽ không cần đến dịch vụ kiểm soát dịch hại! Nhưng do đặt trưng công việc nhà máy Nam Côn Sơn, một tổ hợp nhà máy phức hợp được xây dựng trên địa hình rừng núi nên tổng hành dinh để chuyên gia cao cấp lưu trú tiếp xúc trực tiếp môi trường thiên nhiên hoang dã, khác hẵn với môi trường thành thị. Rất nhiểu những mối nguy do dịch hại mang lại như bị ong rừng chích, rắn cắn… đe dọa sự an toàn của các chuyên gia. Đánh giá được vấn đề này chúng tôi luôn có những phương án ứng khó từ thường quy đến khẩn cấp để giải quyết những khó khăn này trong thời gian nhanh nhất. PestMaster hân hạnh và hãnh diện được là nhà cung cấp dịch vụ này cho Nam Côn Sơn từ năm 2005 (đến nay đã 11 năm).