Thành viên của các hiệp hội quốc tế
Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát dịch hại với các Hiệp hội có uy tín :

 • AIB International.
 • National Pest Management Association (NPMA)
Thành viên của các hiệp hội quốc tế

Kỹ thuật viên được huấn luyện
Tham gia các khóa đào tạo theo yêu cầu của công việc phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế :

 • International Pest Management for the Food Industry – AIB International.
 • Authorised Installer Certificate for Xterm (Termite bait system) – Sumitomo Chemical
Kỹ thuật viên được huấn luyện

Nhận thức được nguồn nhân lực là tài sản quý giá của công ty, vì thế PestMaster đã cố gắng tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên tiếp thu và học hỏi các kiến thức trong và ngoài nước trong lĩnh kiểm soát dịch hại.

1.    Tham gia tất cả các lớp học chuyên môn:

 •  Khử trùng xông hơi.
 •  Chứng nhận huấn luyện HACCP của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam.
 •  Chứng nhận huấn luyện kiểm soát mối bằng hệ thống bả mối Xterm từ Sumitomo Chemical.
Khử trùng xông hơi – HACCP cấp bởi Hiệp hội CB & XK thủy sản Việt Nam

2.  Tham gia tất cả các lớp học an toàn lao động:

 • An toàn sử dụng hóa chất.
 • An toàn thực phẩm.
 • An toàn leo cao.
 • An toàn Phòng Cháy Chữa Cháy.
 • An toàn trên biển.
Chứng nhận huấn luyện về an toàn
Kỹ thuật viên được huấn luyện

3.  Tham gia các hiệp hội quốc tế uy tín

Hiện tại : PestMaster là thành viên của Hiệp hội Kiểm soát dịch hại Mỹ ( NPMA ) và tổ chức đánh giá an toàn thực phẩm quốc tế AIB International, chúng tôi thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với các chuyên viên nước ngoài để có thể cập nhật kịp thời các kiến thức mới cũng như tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến ứng dụng trong lĩnh vực kiểm soát dịch hại.

Tham gia các hiệp hội quốc tế uy tín

4.  Bảo vệ môi trường :

Đội ngũ nhân viên PestMaster được hướng dẫn, trang bị kiến thức vững chắc về môi trường. Chính vì thế  Chính sách An Toàn – Sức Khỏe – Bảo Vệ Môi Trường là nhiệm vụ hàng đầu của Ban Giám Đốc và toàn thể công nhân viên của PestMaster. Để đảm bảo điều này PestMaster đã thực hiện và đạt được kết quả :

 •  Hoàn thành Đề Án Bảo Vệ Môi Trường và đã được UBND quận 1 Tp. HCM xác nhận tháng 03/2015.
 •  Tất cả các chất thải nguy hại xác chuột, côn trùng đều được xử lý theo đúng quy trình xử lý của chất thải độc hại từ nhiều năm nay.
 •   Được Trung Tâm Y Tế dự phòng đánh giá cao trong các kỳ kiểm tra thường niên.

5.  Môi trường & bảo hiểm

 • Chất thải nguy hiểm và xác chuột được xử lý bởi nhà thầu có chức năng.
 • Hợp đồng bảo hiểm trách nhiểm công cộng : 5.000.000.000 đồng / vụ.

6.  Hóa chất sử dụng :

 • Sử dụng các lọai hóa chất chuyên dụng được nhập khẩu từ nước ngoài
 • Hóa chất đã được đăng ký tại Việt Nam và được các cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng.