PestMaster ra đời

Mặt dù PestMaster thành lập từ năm 2000, nhưng Lãnh đạo và nhân viên cốt cán đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành. Tự hào là một công ty bản địa, nhưng PestMaster luôn trao đổi kinh nghiệm  với đồng nghiệp trong và ngoài  nước. Chiếc lọc những tinh hoa từ các nước sau đó điều chỉnh / cải tiến sao cho phù hợp với điều kiện trong nước từ đó cung cấp chương trình kiểm soát dịch hại đạt sự hài lòng của khách hàng với chi phí hợp lý, lượng hóa chất sử dụng tối thiểu, hiệu quả lại tối đa đặc biệt rất an toàn cho môi trường.

PestMaster 24 năm đổi mới và phát triển

Sau 24 năm PestMaster đã trở nên quen thuộc với  khách hàng, phạm vi hoạt động phủ rộng khắp cả nước, trên đất liền cũng như trên biển. Mỗi Kỹ thuật viên cũng như thành viên lãnh đạo của PestMaster đều được xem như một thành viên trong Đại Gia Đình PestMaster, đây là thế mạnh mà các công ty đa quốc gia khiếm khuyết. PestMaster đã và đang tiếp tục khẳng định mình với tinh thần luôn cải tiến, sáng tạo, tìm hướng đi mới để công ty ngày càng lớn mạnh. Hiện tại PestMaster có 2000 hợp đồng lớn nhỏ, trung bình mỗi năm có khoảng hơn 100 hộp đồng mới.