Nhà máy bia Việt Nam

Sản xuất thức uống cũng đòi hỏi một môi trường an toàn vệ sinh như sản xuất thực phẩm. Ban Giám Đốc nhà máy bia luôn đánh giá cao tầm quan trọng của công tác kiểm soát dịch hại trong nhà máy nhằm duy trì một môi trường sản xuất vệ sinh an toàn thực phẩm luôn đạt chuẩn quốc tế.Dù nguyên liệu chế biến trong nhà máy là nguồn thu hút dịch hại nhưng do sự hỗ trợ và hợp tác toàn diện của toàn thể CNV nhà máy công tác kiểm soát dịch hại luôn đạt yêu cầu mong đợi và thỏa mãn mọi đánh giá khắt khe từ các tổ chức đánh giá. PestMaster hân hạnh được là nhà cung cấp dịch vụ này cho nhà máy bia từ năm 2001 (đến nay đã 16 năm). Để đáp lại sự tín nhiệm của khách hàng, PestMaster luôn xem chất lượng dịch vụ là chìa khóa của thành công.