Chiến lược phát triển dài hạn của PestMaster là trở thành một công ty Kiểm soát dịch hại bản địa đầu tiên có chất lượng dịch vụ thỏa  mãn bất cứ khách hàng khó tính nhất, với số lượng 1000 Khách hàng mới đến 2020. Để đạt được mục tiêu đề ra PestMaster sẽ đầu tư vào:

  • Phát triển nguồn nhân lực.
  • Nghiên cứu kỹ thuật Kiểm soát dịch hại tiên tiến nhưng thân thiện với môi trường.
Đạt thêm 1000 hợp đồng vào năm 2020

Với hai khẩu hiệu hướng tới là:

Vì Khách hàng :

Hãy đặt mình vào vị trí của Khách Hàng”. Mong muốn mang lại dịch vụ làm hài lòng khách hàng.

Làm hài lòng với khách hàng khó tính nhất

An toàn tài chính :

Không thể chủ quan, PestMaster có kế hoạch phòng ngừa rủi ro tài chính nên đã tiến hành mua bảo hiểm “Trách Nhiệm Công Cộng” đối với mọi tổn thất tài sản / thương tật cho Khách hàng của PestMaster và sẽ nâng mức bảo hiểm lên 20 Tỉ Đồng / cho 01 vụ.

PestMaster và sẽ nâng mức bảo hiểm lên 20 Tỉ Đồng cho 1 vụ

Thông tin liên hệ dịch vụ diệt côn trùng của chúng tôi:

  • Anh Nhân   : 0903.619.921
  • Anh Hiệp    : 0913.916.457
  • Anh Thành : 0908.369.126

Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ bạn.