Giàn khoan dầu Rồng Đôi

Hầu hết mọi người cho rằng hoạt động sản xuất ngoài khơii thác dầu khí cần cả một bộ , một môi trường tưởng như không thể có sự tồn tại dịch hại như chuột, gián…Nhưng để duy trì hoạt động thăm dò và khamáy nhân sự hoạt động hai ca liên tụcvới nhu cầu ăn, ở như một khách sạn nổi trên biển và bếp ăn hoạt động như một nhà hàng chuyên nghiệp với lượng thực phẩm được cung cấp từ trong bờ.

Đây chính là cầu nối lây truyền dịch hại từ trong bờ ra giàn, dịch hại được mang ra giàn qua con đường cung cấp thực phẩm và hành lý của đội ngũ nhân sự.

Dù thời gian kỹ thuật viên PestMaster tác nghiệp trên giàn không nhiều chỉ gói gọn trong hai ngày nhưng do sự sắp xếp công việc khoa học và công suất làm việc không kể ngày hay đêm nhằm mang lại hiệu quả kiểm soát dịch hại cao nhất để đảm bảo sức khỏe cho mọi thành viên khi lưu trú trên giàn.