Sơ lược về chuột

1458101802356_24673

Chuột thuộc loài gặm nhấm, là động vật đa thực, thức ăn của chúng chủ yếu là thực vật, tất cả các bộ phận dinh dưỡng của cây như thân, lá, rễ, củ, hạt quả, thức ăn thừa, rau củ quả thừa,…đều là thức ăn của chúng. Có nhiều loài ăn cả thức ăn động vật, nhưng nhìn chung thành phần động vật trong thức ăn thấp hơn so với thành phần thức ăn là thực vật, các loài chuột sống trong khu dân cư ăn tất cả những gì nó kiems được.. Để phòng trừ chuột có hiệu quả chúng ta phải kết hợp cả hai biện pháp phòng và trừ, nhưng điều cơ bản trước hết phải hiểu biết về cấu trúc và sự phát triển của quần thể và những đặc điểm sinh vật học và sinh thái học của từng loài chuột. Chuột là một loài dịch hại quan trọng đối với sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi ở nhiều nước trên thế giới. Ngoài ra chuột còn gây các bệnh truyền nhiễm, cắn hại các công trình công cộng, vật liệu, nguyên liệu của các nhà máy,… Sự phát triển của quần thể các loài chuột hại phụ thuộc vào nhiều vào các yếu tố sinh thái, như nguồn thức ăn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh sản của chuột. Khi có nhiều thức ăn và nơi ở an toàn của chuột rộng thì chuột sẽ sinh sản mạnh, khi không có thức ăn và nơi ở an toàn của chuột hẹp thì chuột sẽ sinh sản ít.

1458101844901_24674

Ở Việt Nam chuột sống khắp các vùng địa lý của đất nước, từ bắc vào nam. Chuột không chỉ ở nông thôn mà phân bố khắp các thành các thành phố lớn của nước ta. Hiện diện khắp mọi nơi gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng và là loại dịch hại cần được kiểm soát.


Từ khóa tìm kiếm: diệt mối, diet moi, diệt mối tận góc, diet moi tan goc, diệt chuột, diet chuot,diệt côn trùng, diet con trung, diệt ruồi, diệt muỗi, diệt kiến, diệt gián