Bênh Viện Quốc Tế Thành Đô

Để duy trì môi trường vệ sinh tại bệnh viện luôn đạt chuẩn quốc tế, ban Giám Đốc bệnh viện Thành Đô luôn đánh giá cao tầm quan trọng của công tác kiểm soát dịch hại tại bệnh viện. Lọt qua quy trình khắt khe để lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm soát dịch hại của bệnh viện, PestMaster hân hạnh trở thành nhà cung cấp dịch vụ này cho bệnh viện. Ý thức được điều này, PestMasterluôn đặt bản thân mình là tư cách của các bệnh nhân đang lưu trú trong bệnh viện để lắng nghe và thấu hiểu những phiền toái do dịch hại gây ra. Nhờ thấu hiểu điều đó, PestMaster đã là nhà cung cấp dịch vụ từ khi bệnh viện được thành lập cho đến nay.