Thông tin kỹ thuật diệt mối

I. Thông tin về Mối đất :

Mối đất là loài Mối có tổ thường nằm bên dưới nền đất.
Một tổ mối thường bao gồm những đẳng cấp sau : mối Chúa, mối Vua, ấu trùng mối, mối Hậu bị, mối Thợ, mối Lính và mối Cánh.
Một tổ mối có thể tồn tại tới hơn 100 năm.
Các tổ mối mơí được hình thành nhờ mối Cánh.
Mối thường di chuyển lên phía trên theo các khe hở trong tường, các khe nứt trên nền nhà,… để tìm kiếm nguồn thức ăn có chứa cenluloze (gỗ, giấy…) do đó chúng rất khó bị phát hiện.

II. Phương pháp xử lý :

a/ Đối với những công trình đang xây dựng :

Phương pháp xử lý : Phun thuốc chống Mối cho nền đất của công trình.
Mục đích : Tạo lớp rào cản bằng hoá chất chống Mối cho nền đất bên dưới công trình, cách ly tổ Mối bên dưới với công trình. Ngăn chặn Mối di chuyển lên trên.

b/ Đối với những công trình đang sử dụng :

Phương pháp xử lý : Diệt Mối lan truyền.

Mục đích : Tiêu diệt tổ Mối bên trong nền đất.

 


Từ khóa tìm kiếm: diệt mối, diet moi, diệt mối tận góc, diet moi tan goc, diệt chuột, diet chuot, diệt côn trùng, diet con trung, diệt ruồi, diệt muỗi, diệt kiến, diệt gián